Búsqueda personalizada
Català
Logo Ferres enginyers i consultors
Ferrés Enginyers i Consultors, S.L


     Barcelona, 20 October de 2020
  Noticias Medioambiente  
17-01-2020 Novedades en legislación ambiental. Catalunya. Enero 2020

Llei 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

30/12/2019 DOGC 8032

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=864922&type=01&language=ca_ES


Móvil. 610247338
www.ferres-enginyers.com

Apartado de correos 23014
08080 Barcelona
E-Mail: info@ferres-enginyers.com