Búsqueda personalizada
Castellano
Logo Ferres enginyers i consultors
Ferrés Enginyers i Consultors, S.L


     Barcelona, 10 June de 2023
  Area de mediambient  
Col·laborem amb les empreses com a consultoria ambiental per a elaborar polítiques respectuoses amb el medi ambient, mitjançant la implantació de la norma ISO 14001 per tal d’aconseguir el seu posterior reconeixement mitjançant certificació i assessorament en el compliment dels requeriments legals:

- Disseny i implantació de sistemes de gestió ambiental conforme a la norma ISO 14001.

- Disseny i Implantació de Sistema Comunitari d’Ecogestió i auditoria (EMAS)

- Auditories mediambientals i manteniment dels sistemes. Assessorament legal.

- Recerca i tramitació de subvencions

- Estudis sobre aspectes ambientals: tractament de residus, estudis acústics, autoritzacions i tractament d’aigües residuals. Assessorament en la millora contínua.

- Assessorament sobre la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats. Realització de projectes i tràmits per a llicències. Avaluacions ambientals. Adequació d’activitats a la nova legislació.
Area de medioambiente

Area de medioambiente


Mòbil. 610247338
www.ferres-enginyers.com

Apartat de correus 23014
08080 Barcelona
E-Mail: info@ferres-enginyers.com