Castellano
Logo Ferres enginyers i consultors
Ferrés Enginyers i Consultors, S.L


     Barcelona, 10 June de 2023
  Serveis de manteniment  


En aquelles pimes que per falta de temps o sobrecàrrega de treball pot resultar difícil el manteniment del sistema de qualitat, col·laborem en la realització de tasques tals com:

- Manteniment de la documentació del sistema
- Auditories internes
- Control d'equips metrològics
- Control estadísticFerres enginyers i consultors


Mòbil. 610247338
www.ferres-enginyers.com

Apartat de correus 23014
08080 Barcelona
E-Mail: info@ferres-enginyers.com