Búsqueda personalizada
Castellano
Logo Ferres enginyers i consultors
Ferrés Enginyers i Consultors, S.L


     Barcelona, 10 June de 2023
  Legalitzacions  
Llicències municipals i altes d'indústria. Tramitació d'expedients de legalització d'instal·lacions i activitats per a indústries i locals comercials d'acord amb la normativa ambiental i de sanitat i seguretat industrial. Projectes de noves instal·lacions.

Adequació d'activitats existents a la legislació vigent. Permisos d'obertura, autoritzacions ambientals, llicències ambientals i règim de comunicació. Avaluacions ambientals i Projectes d'adequació.

Realitzem els projectes i documents necessaris per a l'obtenció de permisos requerits per ajuntaments i altres organismes oficials. Entre els tipus més destacats:

- Projecte d'activitat
- Projecte de prevenció d'incendis
- Avaluacions ambientals
- Tractaments i depuració d'aigües
- Direcció d'obra
- Diagnosi sobre la situació administrativa d'instal·lacions


Mòbil. 610247338
www.ferres-enginyers.com

Apartat de correus 23014
08080 Barcelona
E-Mail: info@ferres-enginyers.com